ДДД (произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция, дератизация) означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно. Те са по предварително разработен план.

ДДД
ДДД

Целите и резултатите са:

  • ограничава се разпространението на заразните заболявания;
  • намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения;
  • понижават се стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.

Това са комплексни обработки ДДД за свеждането до минимален брой вредители (дезинсекция) от един вид. Има се предвид както и унищожаването на патогенни микроорганизми (дезинфекция) и третиране за вредни гризачи (дератизация). За дълготраен ефект се прилага схема за ежемесечно извършване на ДДД.

За нас

Нашата цел е “Орион М” да бъде символ на високо качество на услугата професионален домоуправител в София, като при това запазим разумни цени.

Убедени сме, че има още много какво да се желае, що се отнася до управление на етажна собственост и услугите на професионалните домоуправители в София. Ние ще направим всичко по силите си, за да зададем нови по-високи стандарти за обслужване на клиентите.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре